Karriera

Karriera

Themeluar nga Ministria e Industrisë Kimike në 1952.

1952

Ristrukturuar në 2003

a

Zgjeruar në 2020

q